E-KULTUROLOĢIJA

Kulturoloģija kā integrējošs mācību kurss laikmetīgā mācību procesā (profizgl.lu.lv)
• Kultūras saturs
• Kultūra kā sistēma
• Zīmes un simboli kultūrā
• Kultūras procesi un starpkultūru attiecības
• Indivīda un sabiedrības attiecības kultūrā
• Kultūras izpausmes formas


Autors: Dr.sc.admin. Andrejs Mūrnieks
KULTŪRAS JĒDZIENS
Terminu vārdnīca
1. Kultūras jēdziena daudzveidīgā izpratne
Pilns teksts skolotājiem
Uzdevumi
Prezentācija
2. Kultūras definīcijas
Pilns teksts skolotājiem
Uzdevumi
Prezentācija
3. Mainīgais un mazmainīgais kultūrā, kultūras slāņi
Pilns teksts skolotājiem
Uzdevumi
Prezentācija
4. Kultūras hierarhiskā uzbūve, kultūras kodols
Pilns teksts skolotājiem
Uzdevumi
Prezentācija
5. Civilizācijas jēdziens
Pilns teksts skolotājiem
Uzdevumi
Prezentācija (1. daļa)
Prezentācija (2. daļa)
6. Kultūru tipoloģija
Pilns teksts skolotājiem
Uzdevumi
Prezentācija (1. daļa): Indija, Ķīna, Eiropa
Prezentācija (2. daļa): Kas ir reliģija?
Mūzikas ieraksti: Indijas rāga, V.A. Mocarta rekviēms Lacrimosa, Senās Ķīnas mūzika
7. Civilizācija un kultūra. Kultūru dialogs.
Pilns teksts skolotājiem
Uzdevumi
Prezentācija (1. daļa): Austrumi un Rietumi
Prezentācija (2. daļa): Eiropas un islāma kultūras
Mūzikas ieraksti: gregoriskā himna, sengrieķu himna Zevam, azāns (aicinājums uz lūgšanu islāmā)
8. Kultūras funkcijas. Tradicionālā kultūra.
Pilns teksts skolotājiem
Uzdevumi
Prezentācija