KULTŪRIZGLĪTĪBAS PLATFORMAS

Google Earth (digitālais pasaules globuss)

Iespēja skolēniem kļūt par pasaules pētniekiem! Palīdz attīstīt kritisko domāšanu, ģeotelpisko domāšanu un datu vizualizācijas prasmes. Sniedz iespēju skolēniem savienot to, ko viņi mācās, ar ikdienā sastopamo dzīvē, sabiedrībā un pasaulē kopumā.

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ pieejama arī lietotnes mobilā versija (Google play apps)
ⓘ angļu valoda


Google Arts and Culture youtube kanāls (video lekcijas skolēniem)

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ angļu valoda


PLAY WITH GOOGLE ARTS & CULTURE

Mācību aktivitātes spēļu veidā (experiments) kultūras izpratnes un mākslas vēstures zināšanu nostiprināšanai. Visu spēļu pamatā ir pasaules mākslas darbu un kultūras iepazīšana.

  • Puzzle Party. Māksliniecisko puzļu salikšana. Lietotājs var izvēlēties vienu no vairākiem platformā pieejamiem mākslas darbiem. Ir iespējama draugu pieaicināšana un puzles salikšana kopīgi tiešsaistē.
  • Visual Crosswords. Krustvārdu mīklu risināšana, kur vārdu vietā ir dažādu mākslas darbu attēli (zināšanu pārbaude par virzieniem, tehnikām, māksliniekiem, vizuālizpratnes prakse).
  • Cultural Crosswords. Kultūras izpratnes krustvārdu mīklas (kultūras un mākslas vēstures jēdzieni, personības u.c.).
  • What Came First? Kultūras vēstures zināšanu pārbaude.  
  • Art Coloring Book Tiešsaistes krāsojamā grāmata.

Pēc katra eksperimenta ir iespēja vairāk iepazīties ar mākslas darbiem, virzieniem, māksliniekiem u.c., kurus skolēns sastapa spēles procesā.

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ angļu valoda (navigācija pieejama latviešu un krievu valodā)


BRITISH COUNCIL

Dažādu kultūru tradīcijas un paražas (culture and customs), starpkultūru komunikācija un klasiskā literatūra.

  • Mācību materiāli (darba lapas, video lekcijas)
  • Stundu plāni

Katrs temats tiek atsegts sekojoši:
1) Tematu aktualizējošs jautājums.
2) Skolēnu priekšzināšanu pārbaude (Preparation).
3) Pamatmateriāls – teksts, video par kādu kultūras aspektu (tradīciju).
4) Uzdevumi (Tasks) vielas izpratnes pārbaudīšanai, vārdu krājuma pārbaudīšanai, gramatiskie uzdevumi.
5) Jautājumi noslēdzošai diskusijai un iespēja sarakstīties ar citiem studentiem komentāru sekcijā.

💡 Ieteicams izmantot saiknē ar angļu valodas priekšmetu. Ieteicamais skolēnu angļu valodas līmenis – intermediate (B1) un augstāk.

ⓘ brīvpieeja, bez reģistrācijas
ⓘ bezmaksas
ⓘ stundu plāni ir lejupielādējami (.pdf formātā)
ⓘ angļu valoda


HISTORIC ENGLAND

ⓘ brīvpieeja, bez reģistrācijas
ⓘ bezmaksas
ⓘ stundu plāni ir lejupielādējami (.pdf formātā)
ⓘ angļu valoda


Mākslas vēstures mācību resursi (Art History Teaching Resources)

Vietne atbalsta mācīšanos klasē, muzejā un tiešsaistē, apvienojot tradicionālās un tehnoloģiskās pieejas pedagoģijā.

ⓘ brīvpieeja, bez reģistrācijas
ⓘ bezmaksas
ⓘ stundu plāni ir lejupielādējami (.pdf formātā)
ⓘ angļu valoda


Arts and humanities (KHAN Academy)

Katrā no sadaļām ir izdalītas atsevišķas apakšnodaļas pēc tematiem. Katrā tematā ir ietverts plašs teorētiskais teksta materiāls, mācību video, temata beigās ir iespēja pārbaudīt sevi pašpārbaudes testā.
*KHAN Academy piedāvā mācību materiālus arī citām jomām – matemātika, dabaszinības, datorika u.c.

ⓘ reģistrācija caur Google kontu, e-pastu vai Facebook kontu
ⓘ bezmaksas
ⓘ saturs angļu valodā
ⓘ navigācija angļu un krievu valodā


LATVIEŠU VALSTS AĢENTŪRA

Tiešsaistes spēle „Vai zini terminus?” (6.-9.klase)

Spēlē ietverti katrā mācību jomā nozīmīgākie termini, kas grupēti gan pēc mācību jomām, gan arī piedāvājot visu jomu terminus jauktā kārtībā (sadaļa „Visi termini”). /apraksts: Latviešu valodas aģentūra/

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valodaHISTORIANA

Bezmaksas kultūrvēsturisks saturs un inovatīvi digitālie rīki, ko veidojuši vēstures skolotāji no visas Eiropas.

E-learning activities – mācību nodarbības sastādīšanas rīks, kurš kontrolē paredzēto uzdevumu izpildi. Skolēniem jāiziet cauri visām skolotāja izveidotajām sadaļām, tikai tad rīks ļauj iesniegt izpildīto uzdevumu. Skolēnu atbildes skolotājs saņem savā Historiana profilā.

ⓘ saturs pieejams bez reģistrācijas
ⓘ reģistrācija caur e-pastu (e-activity builder)
ⓘ bezmaksas
ⓘ dalīšanās ar izveidoto materiālu (link)
ⓘ angļu valoda


ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ e-grāmatas pieejamas tiešsaistē un .pdf
ⓘ angļu valoda


ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ angļu valoda


ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas (augstāk minētie materiāli)
ⓘ platforma piedāvā vēl papildu materiālus un iespējas, iegādājoties abonementu (live art-making, performances, Virtual Cinema u.c.)
ⓘ angļu valoda


Video lekcijas

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ angļu valoda


Antiquitas.lv
Satura red.: Dr. hist., asoc. prof. Harijs Tumans

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


Ilustrētā vārdnīca – pasaulē un Latvijā (mākslas un kultūras terminu vārdnīca)
Autori: Natālija Kaže, Aleksandrs Kaže

Vārdnīca sniedz skaidrojumu mācību procesā bieži sastopamajiem kultūras un mākslas terminiem un jēdzieniem. Papildus skaidrojumiem tiek sniegts īss kultūrvēsturisks atskats par konkrēto jēdzienu Latvijas un arī pasaules kultūras kontekstā. Vārdnīcā ir iekļauti mākslas darbu attēli, vēsturisko artefaktu un kultūras pieminekļu fotogrāfijas.

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


Daudzveidīga un radoša kultūras studiju platforma dažāda vecuma bērniem un pieaugušajiem. Projekta “Arzamas” autori piedāvā materiālus par literatūru, mākslu, vēsturi un citām humanitārajām zinātnēm.

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ krievu valoda


Lietderīgo e-resursu krātuves veidotāji: Ļevs Rusilo, Valērija Frolovičeva un Sergejs Ivanovs