ĀRZEMJU E-RESURSI

Britannica Kids (tiešsaistes enciklopēdija)

Bērniem draudzīga mācīšanās vide patstāvīgai lietošanai. Vecumam piemērots, drošs enciklopēdijas resurss, kas paredzēts mācībām un palīdzībai mājas darbos. Enciklopēdijas saturs speciāli pielāgots dažādiem skolas izglītības posmiem un tēmām.

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas (resursa pilnā versija – par maksu)
ⓘ angļu valoda


Google Earth (digitālais pasaules globuss)

Iespēja skolēniem kļūt par pasaules pētniekiem! Palīdz attīstīt kritisko domāšanu, ģeotelpisko domāšanu un datu vizualizācijas prasmes. Sniedz iespēju skolēniem savienot to, ko viņi mācās, ar ikdienā sastopamo dzīvē, sabiedrībā un pasaulē kopumā.

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ pieejama arī lietotnes mobilā versija (Google play apps)
ⓘ angļu valoda


Google Arts & Culture (apvienotā pasaules muzeju mākslas darbu kolekcija)

Vietne ar augstas izšķirtspējas mākslas darbu un kultūras artefaktu attēliem un video no dažādām kultūras organizācijām visā pasaulē, kas ļauj skatītājam apceļot mākslas muzejus, iepazīt to kolekcijas un galerijas, izpētīt mākslas darbu fizisko un arī kontekstuālo informāciju.

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ angļu valoda


Play with Google Arts & Culture (interaktīvās tiešsaistes spēles)

Mācību aktivitātes spēļu veidā (experiments) kultūras izpratnes un mākslas vēstures zināšanu nostiprināšanai. Visu spēļu pamatā ir pasaules mākslas darbu un kultūras iepazīšana.

  • Puzzle Party. Māksliniecisko puzļu salikšana. Lietotājs var izvēlēties vienu no vairākiem platformā pieejamiem mākslas darbiem. Ir iespējama draugu pieaicināšana un puzles salikšana kopīgi tiešsaistē.
  • Visual Crosswords. Krustvārdu mīklu risināšana, kur vārdu vietā ir dažādu mākslas darbu attēli (zināšanu pārbaude par virzieniem, tehnikām, māksliniekiem, vizuālizpratnes prakse).
  • Cultural Crosswords. Kultūras izpratnes krustvārdu mīklas (kultūras un mākslas vēstures jēdzieni, personības u.c.).
  • What Came First? Kultūras vēstures zināšanu pārbaude.  
  • Art Coloring Book Tiešsaistes krāsojamā grāmata.

Pēc katra eksperimenta ir iespēja vairāk iepazīties ar mākslas darbiem, virzieniem, māksliniekiem u.c., kurus skolēns sastapa spēles procesā.

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ angļu valoda (navigācija pieejama latviešu un krievu valodā)


British Council (mācību platforma)

Dažādu kultūru tradīcijas un paražas (culture and customs), starpkultūru komunikācija un klasiskā literatūra.

  • Mācību materiāli (darba lapas, video lekcijas)
  • Stundu plāni

Katrs temats tiek atsegts sekojoši:
1) Tematu aktualizējošs jautājums.
2) Skolēnu priekšzināšanu pārbaude (Preparation).
3) Pamatmateriāls – teksts, video par kādu kultūras aspektu (tradīciju).
4) Uzdevumi (Tasks) vielas izpratnes pārbaudīšanai, vārdu krājuma pārbaudīšanai, gramatiskie uzdevumi.
5) Jautājumi noslēdzošai diskusijai un iespēja sarakstīties ar citiem studentiem komentāru sekcijā.

💡 Ieteicams izmantot saiknē ar angļu valodas priekšmetu. Ieteicamais skolēnu angļu valodas līmenis – intermediate (B1) un augstāk.

ⓘ brīvpieeja, bez reģistrācijas
ⓘ bezmaksas
ⓘ stundu plāni ir lejupielādējami (.pdf formātā)
ⓘ angļu valoda


Historic England (mācību platforma)

ⓘ brīvpieeja, bez reģistrācijas
ⓘ bezmaksas
ⓘ stundu plāni ir lejupielādējami (.pdf formātā)
ⓘ angļu valoda


Mākslas vēstures mācību resursi (mācību platforma)

Vietne atbalsta mācīšanos klasē, muzejā un tiešsaistē, apvienojot tradicionālās un tehnoloģiskās pieejas pedagoģijā.

ⓘ brīvpieeja, bez reģistrācijas
ⓘ bezmaksas
ⓘ stundu plāni ir lejupielādējami (.pdf formātā)
ⓘ angļu valoda


Arts and humanities (mācību platforma KHAN Academy)

Katrā no sadaļām ir izdalītas atsevišķas apakšnodaļas pēc tematiem. Katrā tematā ir ietverts plašs teorētiskais teksta materiāls, mācību video, temata beigās ir iespēja pārbaudīt sevi pašpārbaudes testā.
*KHAN Academy piedāvā mācību materiālus arī citām jomām – matemātika, dabaszinības, datorika u.c.

ⓘ reģistrācija caur Google kontu, e-pastu vai Facebook kontu
ⓘ bezmaksas
ⓘ saturs angļu valodā
ⓘ navigācija angļu un krievu valodā


Historiana (mācību platforma)

Bezmaksas kultūrvēsturisks saturs, ko veidojuši vēstures skolotāji no visas Eiropas.

ⓘ saturs pieejams bez reģistrācijas
ⓘ reģistrācija caur e-pastu (e-activity builder)
ⓘ bezmaksas
ⓘ dalīšanās ar izveidoto materiālu (link)
ⓘ angļu valoda


The Met (Metropolitēna mākslas muzejs)

MetKids

Bērniem draudzīga mācīšanās vide patstāvīgai lietošanai. Muzeja interaktīvā karte, “laika mašīna” mākslas vēstures apgūšanai, pašu skolēnu vadītas video lekcijas par mākslas vēsturi un meistarklases radošiem uzdevumiem un projektiem, ko var īstenot mājās, skolā vai muzejā.

MetKids mācīšanās platforma

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ e-grāmatas pieejamas tiešsaistē un .pdf
ⓘ angļu valoda


Tate Kids (mākslas muzejs)

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ angļu valoda


MoMA (laikmetīgās mākslas muzejs)

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas (augstāk minētie materiāli)
ⓘ platforma piedāvā vēl papildu materiālus un iespējas, iegādājoties abonementu (live art-making, performances, Virtual Cinema u.c.)
ⓘ angļu valoda


TEDEd (video lekcijas)

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ angļu valoda


Arzamas.academy (populārzinātnisks kultūras vēstures projekts)

Daudzveidīga un radoša kultūras studiju platforma dažāda vecuma bērniem un pieaugušajiem. Projekta “Arzamas” autori piedāvā materiālus par literatūru, mākslu, vēsturi un citām humanitārajām zinātnēm.

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ krievu valoda


Lietderīgo e-resursu krātuves veidotāji: Ļevs Rusilo, Valērija Frolovičeva un Sergejs Ivanovs