LATVIJAS E-RESURSI

Latvijas mākslas vēsture
LMA Mākslas vēstures institūts

Teorētiskajā materiālā tiek sniegts Latvijas mākslas vēstures raksturojums, ietverot informāciju par māksliniekiem, mākslas un artefaktu nozīmi noteiktā vēstures periodā, kā arī ziņas par politiskiem, sociāliem, ekonomiskiem un tehnoloģiskiem vēstures faktoriem, kas ietekmējuši mākslas darbu radīšanu. Materiālā tiek izdalītas atsevišķas sadaļas atbilstīgi galvenajiem mākslas vēstures periodiem. Teorētiskais materiāls papildināts ar latviešu mākslinieku mākslas darbu attēliem un kultūras pieminekļu fotogrāfijām.

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


LATVIEŠU VALSTS AĢENTŪRA

Tiešsaistes spēle „Vai zini terminus?” (6.-9.klase)

Spēlē ietverti katrā mācību jomā nozīmīgākie termini, kas grupēti gan pēc mācību jomām, gan arī piedāvājot visu jomu terminus jauktā kārtībā (sadaļa „Visi termini”). /apraksts: Latviešu valodas aģentūra/

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


Zvēri ir nemierīgi: indivīds un vara (Kvadrifrons)

Mūzikas teātra izrādes “Zvēri ir nemierīgi” saturā balstīts mācību materiāls par padomju režīma politiku, mākslinieku loma tajā un attieksmi pret indivīdu (nodarbību tēmas (9): politika, literatūra, teātris, kultūras vēsture, vēsture, mūzika)

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda
ⓘ subtitri krievu valodā


Laikmetīgā deja (Latvijas Dejas informācijas centrs)

Resurss par aktuālo Latvijas dejas nozarē – laikmetīgajā dejā, baletā, skatuviskajā tautas dejā un mūsdienu dejās.

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


eMuzejs
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

LNVM digitālo resursu krātuve sagatavo materiālus skolēniem un skolotājiem, lai nodrošinātu brīvu un attālinātu muzeja krājuma, pētījumu un izstāžu pieejamību.

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


Ilustrētā vārdnīca – pasaulē un Latvijā (mākslas un kultūras terminu vārdnīca)

Autori: Natālija Kaže, Aleksandrs Kaže

Vārdnīca sniedz skaidrojumu mācību procesā bieži sastopamajiem kultūras un mākslas terminiem un jēdzieniem. Papildus skaidrojumiem tiek sniegts īss kultūrvēsturisks atskats par konkrēto jēdzienu Latvijas un arī pasaules kultūras kontekstā. Vārdnīcā ir iekļauti mākslas darbu attēli, vēsturisko artefaktu un kultūras pieminekļu fotogrāfijas.

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


Rundāles pils

Virtuālā tūre sniedz iespēju apskatīt Rundāles pils ansambli no labākajiem skatu punktiem – 360° aero panorāmas, pils iekštelpas, staļļi, kanāli un parks krāšņākajos gadalaikos.
Izcils papildinājums šai VR tūrei būs Rundāles pils muzeja veidotās un Rundāles pils iekštelpās filmētās, mākslas vēsturnieka Imanta Lancmaņa īsās video lekcijas par Latvijas mākslas vēsturi.

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


Antiquitas.lv

Satura red.: Dr. hist. Harijs Tumans

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


Teātris.zip (Teātra izrādes Latvijas Televīzijā)

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


Latvijas filmu katalogs

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ metodiskais materiāls skolotājiem ir pieejams piesakoties Filmas skolās (bezmaksas)
ⓘ latviešu, angļu valoda


Nacionālā enciklopēdija

Populārzinātniskais informācijas resurss latviešu valodā. Uzticams informācijas resurss dažādām ar kultūru saistītām tēmām – Latvijas muzeji, arhitektūra Latvijā, indivīds un sabiedrība u.c.

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


  • Zudusī Latvija (senu zīmējumu kopijas, atklātnes un fotogrāfijas no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām)
  • Dziesmu svētku krātuve (dziesma un deja, personības, tautastērpi u.c.)
  • LNB mācību telpa “Virtakas klase” (materiāli attālinātajām mācībām: darba lapas skolēniem un skolotājiem, 2.-12. klase (arī mazākumtautību skolām))
  • Lasāmkoks (digitālā bibliotēka visiem vecumposmiem, pielāgota lietošanai arī bērniem – interaktīvs un interesants vietnes noformējums)

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


Historia.lv (vēstures enciklopēdija)

Enciklopēdiska rakstura ziņas par Latvijas vēsturi, kultūru un novadpētniecību, un dažādu vēstures avotu krājums (dokumenti, hronikas, raksti, rokraksti u.c.)
Izdevējs: Apvārsnis

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu, angļu valoda


Arhīva dokumenti par Latviju, tās cilvēkiem un dažādām politiskās, sabiedriskās un kultūras dzīves norisēm no 19. gadsimta vidus līdz mūsdienām. Šobrīd katalogā pieejama informācija par 9052 filmām, 52267 fotogrāfijām, 507 skaņas ierakstiem.

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


Raidījums “Atslēgas”

Dokumentāls raidījums par Latvijas valsts vēstures nozīmīgākajiem notikumiem un personībām no 1918. gada līdz mūsdienām. Katra sērija ir 15 minūtes gara un apskata vienu notikumu.

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu, angļu, krievu valoda


Raidījuma “TE!” ieraksti (Latvijas apceļošana visās gada sezonās, atklājot unikālas vietas, notikumus un cilvēkus)

Raidījuma “Literatūre” ieraksti (dokumentālais literāro ceļojumu raidījums ar un par latviešu rakstniekiem)

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


Lietderīgo e-resursu krātuves veidotāji: Ļevs Rusilo, Valērija Frolovičeva un Sergejs Ivanovs