SKOLA2030

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā


Mācību resursu krātuve (Skola2030)

Skola2030 Kultūras un pašizpausmes mākslā jomas ekspertu veidotie mācību un metodiskie līdzekļi atbilstoši pamatkursu programmu paraugiem vispārējai vidējai izglītībai.


Vebinārs (Skola2030: Inga Krišāne, Austra Avotiņa)

Aktualitātes mācību saturā: Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma.

  • Vizuālā māksla
  • Mūzika
  • Teātra māksla

Vebinārs (Skola2030: Inga Krišāne, Zane Bēķe, Rasa Dirvēna)

Aktualitātes mācību saturā: Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma. Teātra māksla | Biežākie jautājumi par ieviešanu:

  • Kā veidots teātra mākslas mācību saturs?
  • Kā lai ar tik mazu mācību stundu skaitu 4.-9. klasē sasniedz plānotos rezultātus?
  • Kā lai klases telpā realizē teātra mākslas procesu?
  • Kas varēs mācīt teātra mākslu?