SKOLA2030

DIGITĀLIE MĀCĪBU LĪDZEKĻI

Skolo.lv platforma (Kultūra un māksla II): e-kurss

Skolo.lv platforma (Kultūra un māksla I (vizuālā māksla)): e-kurss

Skolo.lv platforma (Kultūra un māksla I (mūzika)): e-kurss

Skolo.lv platforma (Kultūras pamati): e-kurss

mape.skola2030.lv (Kultūra un māksla I (vizuālā māksla): materiālu krātuve

mape.skola2030.lv (Kultūra un māksla I (mūzika)): materiālu krātuve

mape.skola2030.lv (Kultūra un māksla I (teātra māksla)): materiālu krātuve

mape.skola2030.lv (Kultūras pamati): materiālu krātuve


MĀCĪBU PRIEKŠMETU PROGRAMMU PARAUGI

Kultūras pamati. Pamatkursa programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai. (Skola2030)

Kultūra un māksla I (vizuālā māksla). Programmas paraugs vispārējai vidējai izglītībai. (Skola2030)

Kultūra un māksla II. Padziļinātā kursa programmas parauga kopsavilkums vispārējai vidējai izglītībai (Skola2030)

Vizuālā māksla (1.–9. klasei) Mācību priekšmeta programmas paraugs (Skola2030)


VEBINĀRI UN KLAUSĀMSARUNAS

Klausāmsaruna #7: Kā mācīt kultūru šodien? (Baiba Moļņika, Austra Avotiņa, Ilze Mazpane), 27.05.2021.

Sarunas ietvaros dalībnieces diskutēja par to, kas īsti ir kultūra, kā to mācīt un vērtēt, ko darīt ar tiem skolēniem, kas jūtas atsvešināti no kultūras, kāda ir skolotāja loma šajā procesā.

Apraksts aizgūts no: https://skola2030.lv/lv/jaunumi/starpbridis/klausamsaruna-7-ka-macit-kulturu-sodien?fbclid=IwAR15VeKzY_lHnsqBnXWE8_1W2fu_lSlS645sv4mnLIdkKbV_cpFWweYf1is


Vebinārs (skola2030: Inga Krišāne, Inese Vilciņa, Nadežda Pazuhina)

Vebinārā Skola2030 kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas vadītāja Inga Krišāne un ekspertes Inese Vilciņa un Nadežda Pazuhina prezentē padziļinātā kursa programmas paraugu, kā arī pastāsta, kā to vislabāk izmantot mācību procesā.


Vebinārs (Skola2030: Inga Krišāne, Austra Avotiņa)

Aktualitātes mācību saturā: Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma.

  • Vizuālā māksla
  • Mūzika
  • Teātra māksla

Vebinārs (Skola2030: Inga Krišāne, Zane Bēķe, Rasa Dirvēna)

Aktualitātes mācību saturā: Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma. Teātra māksla | Biežākie jautājumi par ieviešanu:

  • Kā veidots teātra mākslas mācību saturs?
  • Kā lai ar tik mazu mācību stundu skaitu 4.-9. klasē sasniedz plānotos rezultātus?
  • Kā lai klases telpā realizē teātra mākslas procesu?
  • Kas varēs mācīt teātra mākslu?