SKOLA2030

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Mācību priekšmetu programmu paraugi

Vizuālā māksla (1.–9. klasei) Mācību priekšmeta programmas paraugs (Skola2030)


Klausāmsaruna #7: Kā mācīt kultūru šodien? (Baiba Moļņika, Austra Avotiņa, Ilze Mazpane), 27.05.2021.

Sarunas ietvaros dalībnieces diskutēja par to, kas īsti ir kultūra, kā to mācīt un vērtēt, ko darīt ar tiem skolēniem, kas jūtas atsvešināti no kultūras, kāda ir skolotāja loma šajā procesā.

Apraksts aizgūts no: https://skola2030.lv/lv/jaunumi/starpbridis/klausamsaruna-7-ka-macit-kulturu-sodien?fbclid=IwAR15VeKzY_lHnsqBnXWE8_1W2fu_lSlS645sv4mnLIdkKbV_cpFWweYf1is


Mācību resursu krātuve (Skola2030)

Skola2030 Kultūras un pašizpausmes mākslā jomas ekspertu veidotie mācību un metodiskie līdzekļi atbilstoši pamatkursu programmu paraugiem vispārējai vidējai izglītībai.


Vebinārs (skola2030: Inga Krišāne, Inese Vilciņa, Nadežda Pazuhina)

Vebinārā Skola2030 kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas vadītāja Inga Krišāne un ekspertes Inese Vilciņa un Nadežda Pazuhina prezentē padziļinātā kursa programmas paraugu, kā arī pastāsta, kā to vislabāk izmantot mācību procesā.


Vebinārs (Skola2030: Inga Krišāne, Austra Avotiņa)

Aktualitātes mācību saturā: Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma.

  • Vizuālā māksla
  • Mūzika
  • Teātra māksla

Vebinārs (Skola2030: Inga Krišāne, Zane Bēķe, Rasa Dirvēna)

Aktualitātes mācību saturā: Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma. Teātra māksla | Biežākie jautājumi par ieviešanu:

  • Kā veidots teātra mākslas mācību saturs?
  • Kā lai ar tik mazu mācību stundu skaitu 4.-9. klasē sasniedz plānotos rezultātus?
  • Kā lai klases telpā realizē teātra mākslas procesu?
  • Kas varēs mācīt teātra mākslu?