Lietderīgie e-resursi

Šajā sadaļā apkopotie e-resursi būs noderīgi kultūrizpratnes jomas priekšmetu skolotājiem.

Virtuālās ekskursijas, mākslas kolekcijas, kultūrizglītības platformas.

Bezmaksas, praksē pārbaudītas, interaktīvās mācību platformas uzdevumu, testu un mācību materiālu sastādīšanai.