VIZUĀLIZPRATNES NEDĒĻA

LU Vizuālizpratnes nedēļas mērķis ir rosināt sabiedrības interesi par vizuālizpratnes nozīmi mūsdienu attēlu pasaulē un, iedvesmojoties no kultūras mantojuma, radīt jaunas idejas un ilgtermiņā paliekošas vērtības. Nedēļas garumā katru dienu notiek dažādas lekcijas un radošas nodarbības, kas kopumā veido plašu ieskatu dažādos vizuālizpratnes problemātikas un izglītības procesa kontekstos. Lasīt vairāk LU mājaslapā…

Projekta autore: Austra Avotiņa, Dr. paed., mākslas zinātniece, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā profesore.