Par biedrību


Kultūras pedagogu biedrība tika dibināta 2017. gadā. KPB sadarbojas kultūras un mākslas pedagoģijas pārstāvji – studenti, skolotāji, pasniedzēji, zinātnieki un entuziasti. Apvienojot savas zināšanas un idejas, mēs vēlamies pilnveidot kultūras vērtību izpratni un paaugstināt to nozīmi mācību procesā izglītības iestādēs.

About the Association

The Association of Cultural Studies Teachers is a non-profit organization run by representatives of Culture and Art education – students, teachers, professors and other enthusiasts of the field, who volunteer their free time to create and promote ideas for developing the perception of cultural values and enhance the importance of Cultural studies in teaching process within educational institutions.