Par Kultūras pedagogu biedrību

Kultūras pedagogu biedrībā sadarbojas kultūras un mākslas pedagoģijas pārstāvji – studenti, skolotāji, augstskolu pasniedzēji, zinātnieki un entuziasti. Apvienojot savas zināšanas un idejas, mēs vēlamies pilnveidot kultūras vērtību izpratni un paaugstināt to nozīmi mācību procesā izglītības iestādēs.