TREŠĀ VIZUĀLIZPRATNES NEDĒĻA

2019. gada 16.-21.maijs

Latvijas Universitāte sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Baltijas-Vācijas Augstskolu biroju un Kultūras pedagogu biedrību. 

17. oktobrī Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centrā O. Kalpaka bulvārī norisinājās konference “Vizuālizpratne kā 21. gadsimta kompetence”.

Konferencē notika jaunizdotās grāmatas “Vizuālizpratne kā 21.gadsimta kompetence” prezentācija.

Konferenci atklāja:
Austra Avotiņa, Vizuālizpratnes nedēļas vadītāja, mākslas zinātniece un pedagoģijas doktore.
Ina Druviete, Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā.
Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas ģenerālsekretāre.
Konferencē ar pētījumiem uzstājās mākslas un izglītības jomas speciālisti:
Ernsts Vāgners ar pētījumu “Vizuālizpratnes loma 21. gadsimtā, un kāpēc vizuālizpratne ir jāmāca skolās” (“The role of Visual Literacy in the 21st century and why we have to teach Visual Literacy at schools”).
Andris Teikmanis – “Vizuālo vēstījumu semiotika”.
Jurģis Šķilters – “Krāsas kā emociju raisītājas”.
Ineta Kivle
– “Ritma teritorija: filosofija un māksla”.
Gatis Vanags
– “Vides tipografika – vizuālās kultūras sastāvdaļa”.

Publikai tika prezentēti projekta “Reliģisks teksts ka laikmetīgs vides objekts” rezultāti un apbalvoti tā dalībnieki – studenti, kas saņēma 1., 2. un 3. vietas. Ar projektu klausītājus iepazīstināja Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš. Balvas studentiem pasniedza LELB bīskaps-emeritus Pavils Brūvers un konkursa idejas autore Austra Avotiņa. Šis projekts norisinās kopš 2017. gada, sadarbojoties LU PPMF Mākslas un tehnoloģiju nodaļas studentiem un pasniedzējiem un Latvijas evaņģēliski luteriskai Baznīcai.


Pirmā radošā darbnīca bija veltīta tēmai “Kā izveidot uzdevumu vizuālizpratnes izglītības kontekstā” (“How to design an assignment in Visual Art Education”). Darbnīcu vadīja Ernsts Vāgners, Eiropas Vizuālizpratnes tīkla pārstāvis, Minhenes Universitātes profesors.
Otrā radošā darbnīca – “Kā no tukšuma galvā radīt oriģinālas radošās idejas”. Darbnīcas mērķis bija radīt ilustrētu grāmatu stāstam ar dalībnieku pašu radītu tekstu un ilustrācijām. Darbnīcu vadīja Līva Puļķe, “Skola 2030” eksperte, privātās sākumskolas “Domdaris” skolotāja.

Foto un raksta autors: Sergejs Ivanovs

Trešās LU Vizuālizpratnes nedēļas programma

Citos avotos par pasākumu:
LU SZF ziņas: https://www.szf.lu.lv/en/par-mums/news/zina/t/49662/
LV portāls Cilvēks.Valsts.Likums:
https://lvportals.lv/dienaskartiba/304213-3-vizualizpratnes-nedela-notiks-gramatas-vizualizpratne-ka-21-gadsimta-kompetence-atklasanas-svetki-2019