Biedri

Dibinātāji

Dr.paed., asoc. profesore Austra Avotiņa
LU PPMF asociētā profesore
Mākslas zinātniece

 

Dr.sc.admin. Andrejs Mūrnieks

LU docents

Ļevs Rusilo

Kulturoloģijas skolotājs 

LU PPMF students

Mg.philol. Valērija Frolovičeva

LU PPMF studente

Biedri

Aija Misiķe (Mērsraga vidusskola)
Alise Doze (Latvijas Universitāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, studente)
Anda Kalniņa (Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde Kultūra)
Anita Zaļaiskalne (Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums)
Antra Spuļģe (Kuldīgas Centra vidusskola)
Daiga Telnere (Bauskas Valsts ģimnāzija)
Daira Eņģele (Latvijas Universitāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, studente)
Diāna Lielmane (Latvijas Universitāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, studente)
Džeina Tamoviča (Ogres 1. vidusskola)
Gunta Stūrmane (Rīgas 64. vidusskola)
Ilāna Lisagora (Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola)
Ilga Rozamasceva (Rīgas 10. vidusskola)
Ilze Ungure (Limbažu 3. vidusskola)
Ināra Krusta (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija)
Inese Svirido (Jūrmalas vakara vidusskola)
Inga Kulmane (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija)
Inta Genese-Plaude (Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte)
Irēna Šaicāne (Balvu Valsts ģimnāzija)
Jeļena Rubene (Rīgas 40. vidusskola)
Jeļena Sidorenko (Rīgas 15. vidusskola)
Jevgenija Bendorjusa (Daugavpils Centra vidusskola)
Kintija Rudaka (Latvijas Universitāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, studente)
Lija Indāne (Rīgas 46. vidusskola)
Kristiāna Sproģe (Latvijas Universitāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, studente)
Lilija Sapronova (Ventspils 2. vidusskola)
Linda Pilāne (Rīgas 69. vidusskola)
Līga Strazdiņa (Rīgas Valsts vācu ģimnāzija)
Meldra Sevele (Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola)
Paulis Čimurs (Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola)
Raina Sula (Ķekavas vidusskola)
Renāte Kozule (Latvijas Universitāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, studente)
Sandra Tihomirova (Latvijas Universitāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, studente)
Sarmīte Lazdiņa (Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola)
Sintija Grīsniņa-Grīsle (Latvijas Universitāte Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, studente)
Sintija Vilerte (Jūrmalas Valsts ģimnāzija)
Skaidrīte Bambale (Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija)
Una Daukšte (Rīgas Hanzas vidusskola)
Valda Birzniece (Rīgas Imantas vidusskola)
Viktorija Gladina (Rīgas Purvciema vidusskola)
Vineta Oboznaja (Ogres Valsts ģimnāzija, Ogres tehnikums)
Zane Vēvere (Ogres tehnikums, Lielvārdes vidusskola)