Jaunais mācību saturs

KULTŪRAS PEDAGOGU BIEDRĪBA
PAR JAUNO MĀCĪBU SATURU KULTŪRAS IZPRATNES JOMĀ

(11.01.2018.)

“Pirmsskolas, skolas, augstskolas, pedagogu profesionālās asociācijas vai biedrības, pilsētu vai novadu pedagogu metodiskās apvienības, uzņēmēju asociācijas vai biedrības u.c. ir aicinātas, apkopojot savu biedru, kopienas viedokli,  iesniegt oficiālus priekšlikumus Valsts izglītības satura centrā elektroniski, sūtot e-pastu ar atsauci “Priekšlikumi mācību satura aprakstam” uz adresi visc@visc.gov.lv līdz 2018. gada 1. februārim.”

https://www.skola2030.lv/apspriesana

MĀCĪBU SATURS KULTŪRAS IZPRATNES JOMĀ VIDUSSKOLĀ

Kultūras pedagogu biedrības dalībnieki iepazīnās ar IZM VISC publicēto jaunā mācību satura un pieejas aprakstu, izvērtēja jauno mācību saturu kultūras izpratnes jomā un izveidoja komentāru ar ieteikumiem tā uzlabošanai. Kopīgi izveidotais KPB komentārs tika nosūtīts VISC 2018. gada 31.janvārī.

KPB PRIEKŠLIKUMI MĀCĪBU SATURA UZLABOŠANAI KULTŪRAS STUDIJU JOMĀ VIDUSSKOLĀ