Jaunais mācību saturs

Ministru kabinetā pieņemts pilnveidotais vispārējās vidējās izglītības (vidusskolas) standarts (03.09.2019.) Lasīt vairāk SKOLA2030…

“7.3. kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma – skolēns skaidro kultūras artefaktus, kultūras mantojuma daudzveidību un pārradīšanas iespējas, apzinās savu kultūras piederību un identitāti, to kopj un attīsta; ir iepazinis laikmetīgo mākslu un kultūru kā sabiedrības vērtību izpausmi; mākslinieciski radošā darbībā mērķtiecīgi izmanto apgūtās specifiskās prasmes dažādos mākslas veidos un ir piedzīvojis prieku radošajā darbībā; iegūtās mākslinieciskās jaunrades pieredzi saista ar personisko izaugsmi un profesionālo mērķu realizēšanu.”

Jaunais vispārējās vidējās izglītības standarts
Plānotie skolēnam sasniedzamie rezultāti kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā
Kursu apraksti

[:lv]

PROJEKTA SKOLA2030 KOMANDAS TIKŠANĀS AR JOMAS PROFESIONĀLAJĀM NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM  
(19.02.2019.)
 
2019. gada 7. februārī notika ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb Skola2030 komandas tikšanās ar jomas profesionālajām nevalstiskajām organizācijām mācību satura un pieejas pilnveidē vispārējā izglītībā Latvijā.
 
Pēc tikšanās projekta Skola2030 komanda, turpinot konsultācijas jaunā satura veidošanā vispārējās vidējas izglītības pakāpē, nosūtīja infomāciju, sagatavotos materiālus un sabiedriskai apspriešanai nodoto standarta projektu: 
 
 
 
 
 

PROJEKTA SKOLA2030 VEBINĀRS
Aktualitātes mācību saturā: Kultūras izrpatnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā
(06.12.2018.)
 
Šajā vebinārā Skola2030 ekspertes Inga Krišāne, Austra Avotiņa, Ilze Vilde un Irēna Nelsone stāstīs par aktualitātēm pilnveidotajā mācību saturā Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā. Vebinārā tiks apskatīti sekojoši temati: kāpēc kultūra un māksla nepieciešama visiem; kāds ir mācību mērķis; kādi mācību priekšmeti paredzēti mācību jomas ietvaros; ko nozīmē mācību pieejas maiņa un kāds būs mācību saturs vizuālajā mākslā, mūzikā, teātra mākslā, kultūras studijās un literatūrā. Vebināra noslēgumā ekspertes atbildēs uz auditorijas iesūtītajiem jautājumiem.
 
 
KULTŪRAS PEDAGOGU BIEDRĪBA
PAR JAUNO MĀCĪBU SATURU KULTŪRAS IZPRATNES JOMĀ

(11.01.2018.)

“Pirmsskolas, skolas, augstskolas, pedagogu profesionālās asociācijas vai biedrības, pilsētu vai novadu pedagogu metodiskās apvienības, uzņēmēju asociācijas vai biedrības u.c. ir aicinātas, apkopojot savu biedru, kopienas viedokli,  iesniegt oficiālus priekšlikumus Valsts izglītības satura centrā elektroniski, sūtot e-pastu ar atsauci “Priekšlikumi mācību satura aprakstam” uz adresi visc@visc.gov.lv līdz 2018. gada 1. februārim.”

https://www.skola2030.lv/apspriesana

MĀCĪBU SATURS KULTŪRAS IZPRATNES JOMĀ VIDUSSKOLĀ

Kultūras pedagogu biedrības dalībnieki iepazīnās ar IZM VISC publicēto jaunā mācību satura un pieejas aprakstu, izvērtēja jauno mācību saturu kultūras izpratnes jomā un izveidoja komentāru ar ieteikumiem tā uzlabošanai. Kopīgi izveidotais KPB komentārs tika nosūtīts VISC 2018. gada 31.janvārī.

KPB PRIEKŠLIKUMI MĀCĪBU SATURA UZLABOŠANAI KULTŪRAS STUDIJU JOMĀ VIDUSSKOLĀ[:]