Dr.sc.admin. Andrejs Mūrnieks

Latvijas Universitātes docents