Mg.paed. Ļevs Rusilo

Kulturoloģijas un sociālo zinību skolotājs

Rīgas Juglas vidusskola