Dr.paed. Austra Avotiņa

LU PPMF asociētā profesore

Mākslas zinātniece