Kultūras studijas

Kultūras pedagogu biedrība aicina kulturoloģijas skolotājus,
pedagogus, studentus un ikvienu interesentu uz

lekciju ciklu “Kultūras studijas”!

Lektorija mērķis ir sniegt interesentiem padziļinātu ieskatu kultūras procesos, kultūras vēsturē un kultūras aktualitātēs!

Lekcijas tiek organizētas reizi trijos mēnešos.
Kultūras pedagogu biedrības biedriem un pilna laika klātienes studentiem lekciju apmeklējums ir BEZMAKSAS, pārējiem interesentiem dalības maksa 5EUR. Pieteikšanās: kulturaspedagogi@gmail.com vai pa tālr. 25915978

KULTŪRAS STUDIJAS: OTRĀ LEKCIJU DIENA (2018. gada 17. februāris)

Rīgā, Jūrmalas gatvē 76 (Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte)

Dr. habil. theol., LU profesors LEONS TAIVANS ISLĀMS UN EIROPA

Arnolds Toinbijs rakstīja, ka lielās pasaules reliģijas ir tās, kas ir izauklējušas dažādās pasaules civilizācijas. Tādējādi islāma civilizācijai ir jābūt zināmām atšķirībām no kristīgās civilizācijas, ja salīdzinām vienu ar otru. Mūsdienu lielākais izaicinājums ir migrācija no Tuvajiem Austrumiem uz Eiropu. Šim procesam ir prognozējams spēcīgs turpinājums gaidāmajās desmitgadēs. Ko daudzu miljonu musulmaņu ieceļošana Eiropā nozīmēs Eiropas iedzīvotājiem – ir viens no būtiskiem jautājumiem, kuru uzdod politologi, vēsturnieki, kulturologi un vienkārši – ikvienas Eiropas valsts iedzīvotāji. Kopīgiem spēkiem mēģināsim atrast atbildes uz šiem jautājumiem.

Dr. sc. admin., LU docents ANDREJS MŪRNIEKS KĀ ORIENTĒTIES RELIĢIJU DAUDZVEIDĪGAJOS PIEDĀVĀJUMOS? 

Lai izprastu civilizāciju un to pamatē esošo reliģiju atšķirības, izvērtētu dažādos mūsdienu reliģiju piedāvājumus un veicinātu dialogu starp reliģiju pārstāvjiem, būtu ieteicams noskaidrot reliģijas uzbūvi. Ko piedāvā reliģijas? Kādus analīzes principus pielietot reliģiju iepazīšanā kulturoloģijas (kultūras studiju) mācību priekšmetā? Uz šiem jautājumiem tiks piedāvātas dažas atbildes. Viens no veidiem kā izprast reliģijas ir – apzināties tās problēmas, ko katra reliģija piedāvā risināt. Reliģijas var salīdzināt arī, noskaidrojot priekšstatus, kādi katrā no tām ir par cilvēku, pasauli un transcendento (dievišķo).

LEKCIJU MATERIĀLI


KULTŪRAS STUDIJAS: PIRMĀ LEKCIJU DIENA (2017. gada 25. novembris)

Rīgā, Jūrmalas gatvē 76 (Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte)

Pirmajā lektorija dienā piedalījās folklorists, muzikologs un komponists dr.art. Valdis Muktupāvels ar lekcijām „Kas ir mūzikas kultūra un kā uztvert un izprast svešu (ne-savu?) mūzikas kultūru” un „Ārpuseiropas mūzikas kultūras”, kurās klausītajiem tika sniegtas atziņas par to, kā labāk definēt kas ir mūzika, no kā sastāv mūzika un kā mācēt to pareizi uztvert, kā arī, caur bagātīgu audio materiālu, sniedza ieskatu Ārpuseiropas mūzikas kultūrās (https://www.youtube.com/watch?v=8UAudR5O8Hk).
Kā arī, kultūras procesu pētnieks dr.sc.admin. Andrejs Mūrnieks iepazīstināja klausītājus ar referātu „Eksistenciālo problēmu nozīme kultūrā un to atspoguļojums mākslas tēlos”, kuru klausoties, Mocarta “Rekviēma” pavadībā, klausītāji iepazinās ar to, kā dažādos laikos un dažādos mākslas tēlos tiek atspoguļoti priekšstati par pēcnāves dzīvi (https://www.youtube.com/watch?v=sPlhKP0nZII&t=1953s).