Kultūras studijas ’18

[:lv]

Kultūras pedagogu biedrība aicina kulturoloģijas skolotājus, pedagogus, studentus un ikvienu interesentu uz lekciju ciklu

KULTŪRAS STUDIJAS!

Lektorija mērķis: sniegt interesentiem padziļinātu ieskatu kultūras procesos, kultūras vēsturē un kultūras aktualitātēs!


KULTŪRAS STUDIJAS: TREŠĀ LEKCIJU DIENA (2018. gada 21. aprīlis) 

Rīgā, Jūrmalas gatvē 76 (Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte)

 Dr. art. Valdis Muktupāvels
IDENTITĀTES JĒDZIENS UN LATVISKĀS IDENTITĀTES PROBLĒMA
Kas veido cilvēka piederības izjūtu, identitāti?
Vietas, valodas, reliģiskās piederības, folkloras, tradīciju loma.
Latviešu kā tautas apziņas veidošanās, valsts izveidošanās, vēsturiskās peripetijas, kuriozi.
Citas etniskās kopienas un to loma.

Piederība Latvijai – ko tas nozīmē?

Mg. philol. Aldis Pūtelis
FOKLORA – MĪTI UN REALITĀTE
Folklora – jēdziens un saturs. Attiecības starp salīdzinoši nesen formulēto jēdzienu un daudz senāko kultūras tradīciju.
Folkloras pierakstīšana un apstrāde dažādos laikmetos. Tehnisko līdzekļu iespaids uz folkloras pierakstīšanas un izmantošanas iespējām.
Folklora un politiskā situācija. Folklora kā vērā ņemams mantojums un tās izmantojums politiskiem mērķiem.
Folklora un vēsture. Tradicionālās folkloras stāstījumu un vēstures dokumentu attiecības. 
LATVIEŠU FOLKLORAS KRĀTUVES DIGITĀLAIS ARHĪVS http://garamantas.lv/ 
 

KULTŪRAS STUDIJAS: OTRĀ LEKCIJU DIENA (2018. gada 17. februāris)

Rīgā, Jūrmalas gatvē 76 (Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte)

Dr. habil. theol., LU profesors Leons Taivāns 
ISLĀMS UN EIROPA

Arnolds Toinbijs rakstīja, ka lielās pasaules reliģijas ir tās, kas ir izauklējušas dažādās pasaules civilizācijas. Tādējādi islāma civilizācijai ir jābūt zināmām atšķirībām no kristīgās civilizācijas, ja salīdzinām vienu ar otru. Mūsdienu lielākais izaicinājums ir migrācija no Tuvajiem Austrumiem uz Eiropu. Šim procesam ir prognozējams spēcīgs turpinājums gaidāmajās desmitgadēs. Ko daudzu miljonu musulmaņu ieceļošana Eiropā nozīmēs Eiropas iedzīvotājiem – ir viens no būtiskiem jautājumiem, kuru uzdod politologi, vēsturnieki, kulturologi un vienkārši – ikvienas Eiropas valsts iedzīvotāji. Kopīgiem spēkiem mēģināsim atrast atbildes uz šiem jautājumiem.

Dr. sc. admin., LU docents Andrejs Mūrnieks
KĀ ORIENTĒTIES RELIĢIJU DAUDZVEIDĪGAJOS PIEDĀVĀJUMOS? 

Lai izprastu civilizāciju un to pamatē esošo reliģiju atšķirības, izvērtētu dažādos mūsdienu reliģiju piedāvājumus un veicinātu dialogu starp reliģiju pārstāvjiem, būtu ieteicams noskaidrot reliģijas uzbūvi. Ko piedāvā reliģijas? Kādus analīzes principus pielietot reliģiju iepazīšanā kulturoloģijas (kultūras studiju) mācību priekšmetā? Uz šiem jautājumiem tiks piedāvātas dažas atbildes. Viens no veidiem kā izprast reliģijas ir – apzināties tās problēmas, ko katra reliģija piedāvā risināt. Reliģijas var salīdzināt arī, noskaidrojot priekšstatus, kādi katrā no tām ir par cilvēku, pasauli un transcendento (dievišķo).

LEKCIJU MATERIĀLI


KULTŪRAS STUDIJAS: PIRMĀ LEKCIJU DIENA (2017. gada 25. novembris)

Rīgā, Jūrmalas gatvē 76 (Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte)

Dr.art. Valdis Muktupāvels

KAS IR MŪZIKAS KULTŪRAS UN KĀ UZTVERT UN IZPRAST SVEŠU (NE-SAVU?) MŪZIKAS KULTŪRU

ĀRPUSEIROPAS MŪZIKAS KULTŪRAS

Klausītajiem tika sniegtas atziņas par to, kā labāk definēt kas ir mūzika, no kā sastāv mūzika un kā mācēt to pareizi uztvert, kā arī, caur bagātīgu audio materiālu, sniedza ieskatu Ārpuseiropas mūzikas kultūrās (https://www.youtube.com/watch?v=8UAudR5O8Hk).

Dr.sc.admin. Andrejs Mūrnieks

EKSISTENCIĀLO PROBLĒMU NOZĪME KULTŪRĀ UN TO ATSPOGUĻOJUMS MĀKSLAS TĒLOS 

Klausītāji iepazinās ar to, kā dažādos laikos un dažādos mākslas tēlos tiek atspoguļoti priekšstati par pēcnāves dzīvi (https://www.youtube.com/watch?v=sPlhKP0nZII&t=1953s).[:]