Skolotāju diena Jelgavā

Kultūrvēturiskais mantojums Jelgavā. Zudušais un saglabātais

Kā iedvesmojoša un izglītojoša dāvana Skolotāju dienā LU PPMF topošajiem kulturoloģijas speciālistiem tika sagatavota ekskursija pa pilsētas centru. Apskatījām Jelgavas kultūrvēsturisko mantojumu un salīdzinājām tā arhitektūru – kāda tā ir mūsdienās un kādu to atklāj vēstures avotu attēli.
Iegremdējāmies Jelgavas pils pazemē, Kurzemes hercogu kapenēs, kur (caur hercogu zārku liecībām) gids Andris iepazīstināja ar Kurzemes hercogu likteņiem un vēsturiskajiem notikumiem aiz tiem. Pēc pastaigas mūs laipni sagaidīja Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāles draudzes nams, kurš savās telpās sasildīja kultūras ceļotājus ar labvēlību, gaišumu un siltumu! Baudot kliņģeri un siltu tēju, kopīgi ar Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja vadošo speciālisti Inesi Deksni, vienojāmies sarunās un dalījāmies iespaidiem par redzēto un piedzīvoto! Kā arī sacentāmies radošajā uzdevumā par iepazītajiem Jelgavas kultūrvēsturiskajiem objektiem!
Liela pateicība Sergejam Ivanovam – pasākuma organizatoram un vadītājam!
Pasākuma atbalstītāji: Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāle, Kultūras pedagogu biedrība.

Leave a Reply

Your email address will not be published.