Skolotāju tikšanās ar muzejpedagogiem

Tikšanās piedalījās Laikmetīgās mākslas centra KIM? izglītības programmas koordinatore Linda Vigdorčika, LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja Astrīda Birbicka iepazīstināja skolotājus ar 64 muzeju kopizstādi – veltījumu valsts simtgadei “Latvijas gadsimts”. Kā arī muzeja “Ebreji Latvijā” direktors Iļja Ļenskis un direktora vietniece Marina Gehta, iepazīstinot skolotājus ar muzeja izglītības programmām dažāda vecuma skolēniem muzeja telpās, piemiņas vietās, kā arī ar izbraukuma nodarbībām skolās par ebreju tradīcijām un ebreju vēstures dažādiem aspektiem Latvijā un plašākā kontekstā.

Leave a Reply

Your email address will not be published.