Nākotne – pagātnē? ’19/20

Publisko lekciju cikla “Nākotne – pagātnē?” atkārtojums 2020. gada pavasarī – tiešraidēs. 2019. gadā “Mazajā ģildē” Dr. Andrejs Mūrnieks nolasīja publisko lekciju ciklu: “Nākotne pagātnē?” Tās bija lekcijas par dažādām vērtību sistēmām cilvēces vēsturē un to ietekmi uz sabiedrību. 2020. gada aprīlī un maijā ir iespēja noklausīties šī cikla pirmo 6 lekciju atkārtojumu tiešraidēs (pieslēgšanās no “Mazās ģildes” mājas lapas vai facebook konta: https://www.facebook.com/events/714003572520054/).

Piektā lekcija paredzēta trešdien 27. maijā plkst. 18. 30 – 20. 30 Temats: “Vai pasaule ir iluzora?”

Lekcijas mērķis. Iepazīstināt ar indiešu reliģiskās filozofijas piedāvājumiem, reinkarnācijas idejas izcelsmi, upanišādu un jogas galvenajām idejām un to ietekmi uz Indijas kultūru un sabiedrību. Turpināsim analizēt kultūras un civilizācijas dimensiju attiecības.

Lekcijā pārrunājamie jautājumi – īsa anotācija

Kādas priekšrocības ir priekšstatam, ka pasaule nav tāda, kāda tā šķiet? Vai dievišķais meklējams cilvēkā? Kā radies priekšstats, ka cilvēka garīgā daļa pāriemiesojas citos ķermeņos? Vai no tā vajadzētu izvairīties, vai ar to samierināties? Kā pareizi organizēt cilvēka dzīves ritējumu? Indijas pieredze. Vai iespējama “neduāla apziņa”? Vai pasaulē valda taisnīgs atmaksas likums un tās gaitā vērojami cikli? Kādas konsekvences izriet no priekšstata, ka pasaule ir iluzora? Džordžs Orvels savulaik pauda domu: “Tas, kurš kontrolē tagadni, kontrolē arī pagātni, bet tas, kurš kontrolē pagātni, kontrolē nākotni”. Vai mēs pazīstam cilvēces pagātni? Lekciju ciklā tiek skartas vēstures problēmas, kas joprojām nav līdz galam atrisinātas un izprastas. Tās ir par mainīgo un paliekošo katra laikmeta, tautas un ikviena cilvēka dzīvē, lai to labāk izprastu. Kā dāņu filozofs Sērens Kirkegors teicis: ”Mēs dzīvojam virzīdamies uz priekšu, bet dzīvi izprotam, raudzīdamies atpakaļ”.

Pēc katras lekcijas paredzēts laiks jautājumiem un atbildēm. Lekcijas notiek trešdienās no plkst. 18. 30. līdz 20. 30. Piedalīties var pieslēdzoties tiešraidei no Mazās ģildes mājas lapas vai facebook konta. Lekciju datumi: 15. aprīlis, 22. aprīlis, 6. maijs, 20. maijs, 27. maijs, 3. jūnijs.

Lekcijās pārrunājamie jautājumi – īsas anotācijas:

15. aprīlis. Kas programmē cilvēka uzvedību? Kas un kādā līmenī veido un ietekmē cilvēka apziņu? Kas ir kopīgs visiem un svarīgs ikvienam? Kas ir cilvēka esamības 3 dimensijas? Vai ir arī ceturtā? Kas ir eksistenciālie jautājumi, kādi ir daži to iespējamie risinājumi? Vai Ābrahama Maslova piramīda atspoguļo visu patiesību par cilvēka vajadzībām? Kā mākslas darbos atspoguļojas eksistenciālās problēmas? Kas ir mainīgais un paliekošais (“vispārcilvēciskais”) kultūrā? Vai “sociālajiem konstruktīvistiem” ir taisnība? Kādas ir galvenās attieksmes pret pasauli, cilvēku un kādus augstākos ideālus sev izvirza dažādas sabiedrības?

22. aprīlis. Vai reliģija kavē cilvēces attīstību? Kas ir reliģija, kā tā veidojas? Kas ir reliģiskā pieredze? Atbildes uz eksistenciālajiem jautājumiem reliģijās. Kāda ir reliģijas struktūra? Kā reliģijas ietekmē kultūru? Kur ikdienā sastopamies ar reliģiju priekšstatiem, tradīcijām un to rudimentiem? Vai visas reliģijas “ved” vienā virzienā? Vai reliģijas veicina, vai mazina cilvēku agresiju? Kā reliģiju skaidro dažādas nozares, ideoloģijas un pētījumi? Kas mēdz aizstāt reliģiju mūsdienās?

6. maijs. Kā veidojies cilvēks un kultūra? Kādas ir galvenās problēmas un jautājumi, kas rodas, pētot cilvēces “rītausmu”? Kas vēl – bez izdzīvošanas problēmām – nodarbināja mūsu priekštečus? Vai pirmatnējie cilvēki bija “mežoņi”? Vai ir jēgpilni runāt par “maģisko” jeb “mitoloģisko” domāšanu? Kloda Levī-Strosa pētījumi. Pagrieziena punkti cilvēces attīstībā. Kāpēc un kā izveidojās lauksaimniecība? Kāpēc cilvēki kļuvuši par “vietsēžiem”? Divi ceļi sabiedrības attīstībā: vēsturiskās un nevēsturiskās kultūras. Kas ir šamanisms? Kas ir cilvēces “lielie skolotāji”?

20. maijs. Vai civilizācija ir pretstats kultūrai? Kāpēc izveidojās pirmās civilizācijas? Kas ir galveni faktori, kas lika cilvēkiem apvienoties valstīs senatnē un kas to liek darīt mūsdienās? Kas leģitimē varu? Pēc nāves dzīves priekšstati un sociālā organizācija, valdnieka vara un likumi. Kad saule nebija Dievs un kad bija? Senā Ēģipte un Divupe. Vai pagātnē priekšstati par cilvēku bijuši sarežģītāki, vai vienkāršāki nekā mūsdienās? Kāpēc sabiedrības vajā pastāvīgas krīzes?

27. maijs. Vai pasaule ir iluzora? Kādas attieksmes pret pasauli piedāvā un savā vēsturē izmēģina lielās civilizācijas? Kādas priekšrocības ir priekšstatam, ka pasaule nav tāda, kāda tā šķiet? Vai dievišķais meklējams cilvēkā? Kā radies priekšstats, ka cilvēka garīgā daļa pāriemiesojas citos ķermeņos? Vai no tā vajadzētu izvairīties, vai ar to samierināties? Kā pareizi organizēt cilvēka dzīves ritējumu? Indijas pieredze. Vai iespējama “neduāla apziņa”? Vai pasaulē valda taisnīgs atmaksas likums un tās gaitā vērojami cikli? Kādas konsekvences izriet no priekšstata, ka pasaule ir iluzora?

3. jūnijs. Vai pasaule ir dievišķa? Kas nosaka pasaules kārtību? Vai mainīgums un pretstati veido harmoniju? Vai saskaņu labāk meklēt dabā vai sabiedrībā? Kā organizēt ģimeni un valsti? Vai svarīgāks ir individuāls cilvēks, vai sabiedrības kopuma labums? Ja pasaule ir dievišķa, vai to drīkst mainīt? Kā neizjaukt komisko kārtību, bet tajā iekļauties? Senās Ķīnas pieredze. Vai pārmaiņas ir viennozīmīgi labas? Kādu cenu jāmaksā par ideju, ka pasaule jau ir ideāla? Nobeigumā – pirmo 6 lekciju kopsavilkums.

Pasākuma organizators un vadītājs: Andrejs Mūrnieks
Teksts: Andrejs Mūrnieks

Publicēts: 12.04.2020.