Mācību video skolēniem

Ugāles baroks. Video veidotāji: O. Spārītis, J. Kalniņš, rež. I. Babra.