Mācību materiāli – nereģistrētiem lietotājiem

Jaunākie, Kultūras pedagogu biedrības izstrādātie, mācību materiāli ir pieejami tikai Kultūras pedagogu biedrības dalībniekiem.
.

Dr.sc.admin. Andrejs Mūrnieks 
Materiāla saturs:
Pirmā nodarbība “Kultūras jēdziena daudzveidīgā izpratne”
Otrā nodarbība “Kultūras definīcijas”
Trešā nodarbība “Kultūras mainīgās un mazmainīgās dimensijas”
Ceturtā nodarbība “Kultūras kodols”
Piektā nodarbība “Civilizācija”
Sestā nodarbība “Kultūru tipoloģija”
Septītā nodarbība “Kultūra un civilizācija. Dialogs”
Astotā nodarbība “Kultūras funkcijas. Tradicionālā un mūsdienu kultūra”. 

Dr.hist. Harijs Tumans
PIRMIE GLOBALIZĀCIJAS PROJEKTI CILVĒCES VĒSTURĒ