Vēsture

Video: Dr.hist. Harijs Tumans PIRMIE GLOBALIZĀCIJAS PROJEKTI CILVĒCES VĒSTURĒ: 1. daļa, 2. daļa