Kulturoloģija kompetenču izglītības kontekstā

2017. gada 14. martā, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē norisinājās pirmais Kultūras pedagogu biedrības seminārs „KULTUROLOĢIJA KOMPETENČU IZGLĪTĪBAS KONTEKSTĀ”.

Seminārā piedalījās kulturoloģijas skolotāji no visas Latvijas – Koknese, Mērsrags, Jelgava, Kuldīga, Bauska, Ogre, Jūrmala, Krāslava, Balvi, Ķekava , Tukums, Valmiera, Ventspils, Daugavpils, Rēzekne u.c, kā arī kulturoloģijas skolotāji no vairākām Rīgas skolām un muzejpedagogi no Rīgas Kino muzeja.

Semināra sākumā LU “Kulturoloģijas skolotājs” studiju programmas studentu pārstāvji Valērija Frolovičeva un Ļevs Rusilo iepazīstināja semināra dalībniekus ar Kultūras pedagogu biedrības iecerēm un iespējām, biedrības ideju un mērķiem, uzdevumiem un darbību kultūras izpratnes veicināšanā izglītībā un sabiedrībā. 

Doc. Dr. Andrejs Mūrnieks un Asoc. prof. Dr. Austra Avotiņa iepazīstināja semināra dalībniekus ar iestrādēm un mācību materiāliem kulturoloģijas mācīšanas un mācīšanās procesā, iepazīstinot skolotājus, kā savā darbā izmantot mācību materiālu „Kulturoloģija kā integrējošs mācību kurss laikmetīgā mācību procesā”. Kā arī, Ļevs Rusilo dalījās ar savu pieredzi un idejām, un iepazīstināja dalībniekus ar digitālajiem mācību atbalsta rīkiem kulturoloģijas mācību satura pilnveidē.

Prof. Dr. Harijs Tumans novadīja aizraujošu lekciju „Globalizācijas projekti pasaules vēsturē”, stāstot par Senās Grieķijas un Senās Romas globalizācijas procesiem, un atklājot seno valodu un tēlniecības mākslas darbu noslēpumus!

Semināra nobeigumā notika tikšanās ar IZM VISC vecāko eksperti Ritu Dementjevu, kura iepazīstināja semināra dalībniekus ar kompetenču pieejā balstītā izglītības satura aprobācijas un ieviešanas projektu. Turpinājumā semināra dalībnieki piedalījās diskusijā „Kulturoloģijas un kultūras izpratnes dimensijas saglabāšanas un attīstības iespējas kompetenču pieejas un izglītības reformu kontekstā”, diskutējot par to, kā skolotāji kopīgi varētu attīstīt kulturoloģijas nozīmi izglītībā un kultūras izpratni sabiedrībā kopumā.

Raksta autore: Valērija Frolovičeva

Foto: Alise Doze, Valērija Frolovičeva