IESTĀTIES BIEDRĪBĀ

  1. Aizpildiet reģistrācijas anketuKULTŪRAS PEDAGOGU BIEDRĪBAS DALĪBNIEKA REĢISTRĀCIJAS ANKETA
  2. Iesniedziet anketu klātienē, apmeklējot kādu no KPB pasākumiem, vai nosūtiet elektroniski uz KPB e-pastu: kulturaspedagogi@gmail.com 
  3. Sagaidiet KPB valdes reģistrācijas apstiprinājumu.
  4. Iemaksājiet KPB biedra naudu 5 EUR apmērā uz zemāk norādītajiem rekvizītiem. Maksājuma mērķī norādiet: Biedra nauda (gads). Turpmāk biedra naudas iemaksa būs jāveic katra kalendārā gada pirmo sešu mēnešu laikā.

Biedrība “Kultūras pedagogu biedrība”
Reģistrācijas nr. 40008260692
Norēķinu banka: AS Swedbank
Norēķinu konts: LV20HABA0551043153502