OTRĀ VIZUĀLIZPRATNES NEDĒĻA

2017.gada 9.-14. oktobris

Latvijas Universitāte sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Kultūras pedagogu biedrību radi!2017 radošās nedēļas ietvaros.

RADOŠĀ DARBNĪCA
“KAIRINĀJUMI”

Radošās darbnīcas dalībniekiem stāstīja par to, kā apbūvēto vidi cilvēks uztver ar visām piecām maņām, paņēmieni, ko pielieto arhitekti, lai telpiski radītu daudzējādas emocijas un sajūtas jeb kairinājumus. Kā komunicēt ar arhitektūru, izjust to un iejusties tajā. 
Radošās darbnīcas vadītāja arhitekte Ilze Mekše.
Skatīt vairāk: Skolnieks. Pētnieks. Pilsētnieks. http://www.skolniekspetniekspilsetnieks.lv/


Radošā darbnīca
“AUGSTSPIEDES DARBNĪCA. VĒSTURISKĀS DRUKAS PIELIETOJUMS MŪSDIENĀS”

Šo Vizuālizpratnes nedēļas pēcpusdienu dalībnieki pavadīja klusā, mājīgā un radošā atmosfērā “NicePlace TELPĀ” Rīgā, K. Barona ielā 21A, kur māksliniece Zane Ernštreite un Lauris Sirmais sniedza nelielu ieskatu augstspiedes vēsturē. Kā arī dalībniekiem bija iespēja vērot augstspiedes procesa demonstrāciju un arī pašiem tajā iesaistīties! http://www.papirpele.lv/lv


Radošā darbnīca
“FOTO + TEKSTS = KOLĀŽA & FLARFS”

Radošās darbnīcas ievadā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāve Beāte Lielmane iepazīstināja dalībniekus ar projektu “Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts”. (http://www.unesco.lv/…/skolenus-un-pedagogus-aicina-iesais…/).

Radošo darbnīcu vadīja fotogrāfe Nora Vrubļevska. Darbnīcas ietvaros notika konkursam veidoto kolāžu analīze, diskusija par paņēmieniem, kā nolasīt un saprast vizuālu materiālu un tam pretstatā – kā tekstu pārvērst par vizuālu vēstījumu. Kā arī dalībnieki tika sniegta iespēja ar šiem paņēmieniem veidot pašportretus, izmantojot kultūrvēsturisku objektu fotogrāfijas un veidot foto un teksta kolāžas vienā no 21. gadsimta dzejas veidiem: flarfā.


KONFERENCE
“VIZUĀLIZPRATNE SABIEDRĪBAI UN IZGLĪTĪBAI”

Konferenci ar uzrunu atklāja Latvijas Universitātes prorektore Ina Druviete, UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un Vizuālizpratnes nedēļas vadītāja Austra Avotiņa. Konferences ietvaros dalībniekiem tika sniegta iespēja noklausīties ļoti interesantas lekcijas par vizuālizpratnes tēmām: Jurģis Šķilters “Vizuālā uztvere, uzmanība ceļā no sajūtām uz pieredzi un zināšanām”, Inguna Karlsone “Vizuālizpratne kā redzējums”, Agris Dzilna “Vizuālā telpa tīmekļa dizainā”, Jānis Mitrēvics “Moderns muzejs kā vizuālas informācijas nesējs”, Edmunds Vanags “Uztvere un tās ilūzijas. Kā mēs saprotam to, ko redzam” un Meldra Sevele “Skolotāju vizuālais radošums mācību vidē”.
Pēc konferences noslēguma dalībnieki tika aicināti pievienoties izstādes “Vēstījums/spēles ar tekstu” atklāšanas pasākumam!


IZSTĀDE
“VĒSTĪJUMS/SPĒLES AR TEKSTU”

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes skolotāju programmas virziena “Vizuālas mākslas skolotājs” studentu darbi kursā Kompozīcija II – Rakstības mantojums / Burtveidoli /
Teksta kompozīcijas: vēstījuma saturs un forma. Izstādes kuratore un studiju kursa pasniedzēja mākslas un pedagoģijas maģistre Ausma Auziņa.


Rauls Mēls
“KLUSUMA TERITORIJA”

Vienas dienas izstādē bija sniegta iespēja aplūkot trīs mākslinieka grāmatas. Rauls Mēls (1941) ir igauņu klasiķis – konceptuāls minimālists. Viņa darbos dominē grafiska spēle ar zīmēm, simboliem un tekstiem. 
Kuratore: Ieva Nagliņa.


Radošā darbnīca
“VIZUĀLIZPRATNE PILSĒTVIDĒ. VIZUĀLĀ VECRĪGA”

Šajā pēcpusdienā dalībnieki piedalījās radošajā darbnīcā “Vizuālizpratne pilsētvidē. Vizuālā Vecrīga”, ko vadīja Austra Avotiņa. Patveroties no smidzinošā lietus zem košajiem lietussargiem, ar binokļiem rokās un paverot skatu uz augšu, darbnīcas dalībnieki devās iepazīt Vecrīgas namus, pildot Austras Avotiņas uzdotos uzdevumus. Pastaiga turpinājās Mākslas muzejā Rīgas Birža, kur Austra Avotiņa atklāja dalībniekiem muzeja kolekcijas dārgumus, kuri slēpjas muzeja nostūros.


Ekskursija
“PA HERCOGU BĪRONU PĒDĀM. MEDĪBAS RUNDĀLĒ. BRAUCIENS CAUR JELGAVU UZ ZAĻENIEKIEM”

Pēdējā Vizuālizpratnes nedēļas dienā dalībnieki devās dienas izbraucienā uz Rundāles pili.
Radošās darbnīcas mērķis: Padziļinātāk iepazīties ar tādiem Latvijas arhitektūras pieminekļiem kā Jelgavas pils un Zaļenieku muiža. Iepazīties ar Rundāles pils ekspozīciju, muzeja tapšanas un restaurācijas vēsturi kā arī sniegt kulturoloģijas mācību priekšmeta skolotājiem praktiski pielietojamu mācību metodiku darbā ar skolēniem – vizuālizpratnes treniņš.
Rīta pusē, brauciena laikā dalībniekus uzmudrināja un sniedza nelielu vēsturisku ieskatu par apskatāmajiem objektiem Ļevs Rusilo.
Radošās darbnīcas vadītāji: dr.paed., asoc.prof., mākslas zinātniece Austra Avotiņa, Zaļenieku muižas gide Valija Barkovska, Rundāles pils muzeja galvenā krājuma glabātāja un krājuma nodaļas vadītāja Līva Klabere.


Foto: Valērija Frolovičeva, Ļevs Rusilo, Kitija Rudaka

Otrās Vizuālizpratnes nedēļas programma

Citos avotos par pasākumu:
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija:
http://www.unesco.lv/lv/kultura/norisinasies-otra-vizualizpratnes-nedela/