Tiešsaistes testu un uzdevumu platformas


ThingLink

ThingLink piedāvā vienkāršu veidu, kā izveidot audiovizuālus mācību materiālus. Attēlā var izvietot “karstos punktus”, lai izceltu svarīgākos elementus un sniegtu detalizētāku aprakstu. Saturu var veidot arī latviešu valodā.

Lietotnes piemēru varat apskatīt šeit


Kahoot!

Kahoot! ir mācību spēļu platforma, ko izmanto kā izglītības tehnoloģiju skolās un citās izglītības iestādēs. Daudzi skolotāji izvēlas Kahoot!, veidojot interaktīvās nodarbības, lai sagatavotos kontroldarbiem, padziļinātu izpratni un palielinātu klases līdzdalību.

Kahoot! lietošanas pamācība angļu valodā

Palīgs ātrā Kahoot! testa sastādīšanā latviešu valodā


Lapa atrodas izstrādes procesā. Materiāls tiek papildināts…