Teātris un kino

“Zvēri ir nemierīgi: indivīds un vara”

Teātra trupas KVADRIFONS veidotie mācību materiāli vidusskolām “Zvēri ir nemierīgi: indivīds un vara”. Materiālos iekļauti 9 video un mācību materiāls (stundu plāns, darba lapas mūzikā, literatūrā, kulturoloģijā), kuros tiek apskatītas Latvijas politiskajā un mākslas vēsturē aktuālas tēmas: padomju režīma politika un attieksme pret indivīdu, kā arī mākslinieku loma tajā. Materiāli ir veidoti latviešu valodā ar subtitriem krievu valodā.

Mācību materiāls vidusskolām “Zvēri ir nemierīgi: indivīds un vara”

Video materiāli


Teātris. Zip

Latvijas teātru izrāžu ieraksti. Kopš 2012.gada rudens “Teātris.zip” sezonās ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu skatītājiem ir bijusi iespēja vērot dažādu laiku Latvijas teātru 187 izrādes ierakstā un tiešraidēs. Paralēli Latvijas Televīzija veikusi Rīgas un reģionu teātru 145 labāko izrāžu ierakstus. Tās ir izrādes, kas iekļautas Latvijas kultūras kanonā, kā arī iestudējumi, kas uzskatāmi par sava laika zīmēm. (teksts no: https://www.teterevufonds.lv/musu-darbi/teatris-zip/)


Lapa atrodas izstrādes procesā. Materiāls tiek papildināts…