Teātris un kino

Teātris. Zip

Latvijas teātru izrāžu ieraksti. Kopš 2012.gada rudens “Teātris.zip” sezonās ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu skatītājiem ir bijusi iespēja vērot dažādu laiku Latvijas teātru 187 izrādes ierakstā un tiešraidēs. Paralēli Latvijas Televīzija veikusi Rīgas un reģionu teātru 145 labāko izrāžu ierakstus. Tās ir izrādes, kas iekļautas Latvijas kultūras kanonā, kā arī iestudējumi, kas uzskatāmi par sava laika zīmēm. (teksts no: https://www.teterevufonds.lv/musu-darbi/teatris-zip/)

Kino skolās tiešsaistē

Latvijas filmas. Palīdzot Latvijas skolotājiem un skolēniem attālinātās mācīšanās procesā, Nacionālais Kino centrs portālā filmas.lv izveidojis sadaļu “Kino skolās tiešsaistē”, vienlaikus veicinot Latvijas filmu izmantošanu vispārizglītojošo skolu mācību procesā. No 2020. gada 26. marta līdz ārkārtas situācijas beigām visā Latvijā būs pieejamas vairāk nekā 40 filmas, kurām pievienots metodiskais materiāls skolotājiem un darba lapas skolēniem. (teksts no: https://www.filmas.lv/kino-skolas-tiessaiste-paligs-attalinatai-macisanai/)

Lapa atrodas izstrādes procesā. Materiāls tiek papildināts…