REKVIZĪTI

Biedrība “Kultūras pedagogu biedrība”
Reģistrācijas nr. 40008260692
Norēķinu banka: AS Swedbank
Norēķinu konts: LV20HABA0551043153502

  • Ikgadējās biedru naudas iemaksa (maksājuma mērķis: biedru nauda 2021)
  • Ziedojumi (maksājuma mērķis: ziedojums)