Muzeju piedāvājumi

 

Laikmetīgās mākslas centrs KIM? 

kim? izglītības programmā vēlas sistemātiski un padziļināti pievērsties jautājumiem, kas veicinātu apmeklētāja atvērtību un interesi par laikmetīgās mākslas procesiem Latvijā un pasaulē. Programmas ietvaros tiek nodrošinātas aktivitātes, kas piemērotas dažāda vecuma grupu un sagatavotības apmeklētājiem, sākot ar bērniem un jauniešiem un beidzot ar senioriem, tādā veidā padarot kim? pieejamu un saistošu ikvienam interesentam. Ilgtermiņā kim? izglītības programmas mērķis ir radīt vietu, kur ne tikai iespējams aplūkot laikmetīgo mākslu, bet par to arī runāt, izzināt konceptus un idejas, ko tā sevī ietver un pilnvērtīgi pavadīt laiku, iegūstot jaunu – transformējošu pieredzi. Laikmetīgā māksla ir viens no mēdijiem, caur kuriem iespējams runāt par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem un tā var kalpot par instrumentu, lai iesaistītu skatītāju un veicinātu sociāli un politiski domājošas un aktīvas sabiedrības veidošanos.

2017. gadā iecerēta apjomīga pasākumu un radošo darbnīcu sērija bērniem, jauniešu platformas izveide, vispārizglītojošas mākslas profesionāļu lekcijas un sarunas auditorijām līdz 25 gadu vecumam, tūres izstādēs gidu vadībā un citi pasākumi sadarbībā ar organizācijas starptautiskajiem partneriem. Kopumā kim?apņēmies noorganizēt vairāk nekā 120 pasākumus, kuros plānots pulcināt un ar laikmetīgās mākslas norisēm iepazīstināt vairāk kā 10 tūkstošus bērnu un jauniešu..


LKA Rīgas Kino muzejs

Lai atvieglotu visu paaudžu kino interesentu orientēšanos mūsdienu mākslas un kultūras telpā, LKA Rīgas Kino muzejs ar savu darbību veido un veicina izpratni par Latvijas un pasaules audiovizuālo mākslu pasaules vizuālās kultūras kontekstā. 

Muzejs dažādu vecumu auditorijām piedāvā atšķirīgas izglītojošas aktivitātes. Aizraujošs gida stāstījums muzeja ekspozīcijās ikvienu interesentu aizvedīs Latvijas un pasaules kino vēstures līkločos, pa ceļam ļaujot ielūkoties arī kino tapšanas procesā. Muzejs piedāvā arī izglītojošas nodarbības par kino dažādu vecumu bērniem – tajās tiek dota iespēja iepazīt kino pasauli, paralēli nostiprinot un papildinot skolā gūtās zināšanas vēstures, vizuālās mākslas, mūzikas un literatūras mācību priekšmetos, diskutējot, vērojot, atklājot, radoši darbojoties, eksperimentējot. Domājot par pieaugušo auditoriju, tiek rīkoti dažādi lektoriju cikli par audiovizuālās kultūras jautājumiem.

Muzejs ir uzsācis jaunu projektu – Kino teorijas vakarskolu. Šī projekta mērķis ir iepazīstināt interesentus ar kino teorētiskiem konceptiem. Kino muzejs regulāri piedalās arī dažādos kultūras pasākumos, piedāvājot plašam apmeklētāju lokam tādus kultūras produktus kā īpašas filmu programmas, tematiskas darbnīcas un citas ar kino saistītas aktivitātes.


Latvijas Fotogrāfijas muzejs

Līdz pat 2017. gada noslēgumam Latvijas Fotogrāfijas muzejs fotogrāfes Noras Vrubļevskas vadībā piedāvā iespēju pieteikties klasēm (līdz 25 cilv.) izglītojošai programmai “Iepazīsti un radi pats!”, kur bērniem un jauniešiem ir iespēja piedalīties gan radošajā darbnīcā, gan ekskursijā pa muzeja vēsturisko ekspozīciju gida pavadībā. Šis projekts tiek īstenots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Muzejs aicina piedalīties izglītojošajā programmā „Senā fotogrāfijas recepte”. Mūsdienās, kad parasti tiek izmantoti digitālie fotoaparāti, filmu attīstīšanas un kopēšanas process bieži tiek uztverts kā brīnums. Muzeja speciālisti raksturo iepriekš izmantotās fotokameras, dod rokās paturēt stikla plates negatīvus, kā arī ļauj pašiem izmēģināt spēkus filmu tīšanā. Programmas ilgums: 1 stunda (vai atbilstošs auditorijas vēlmēm).

Latvijas Fotogrāfijas muzejs nodrošina radošo ekskursiju bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām (intelektuālās un garīgās attīstības traucējumiem). Ekskursijā tiek sniegts ieskats fotogrāfijas uzņemšanas un izgatavošanas procesā. Dalībniekus iepazīstina ar fotogrāfa darbu 20. gadsimta sākumā un mūsdienās, salonfotogrāfiju, tās galvenajām iezīmēm, atšķirību starp agrīno fototehniku un mūsdienu digitālajiem fotoaparātiem. Šīs nodarbības uzdevums ir palīdzēt apgūt jaunas zināšanas par fotogrāfiju caur radošu un praktisku darbošanos. Piedāvātas tiek arī praktiskas ekskursijas skolēniem, kurās viņi var izmantot un papildināt savas zināšanas ne vien fotogrāfijā, bet arī vēsturē un fizikā. Lūgums apmeklējumu pieteikt iepriekš, rakstot uz e-pasta adresi info@fotomuzejs.lv, norādot apmeklējuma laiku un dalībnieku skaitu, vai zvanot pa tālr. 67222713.