Mērķi un uzdevumi

Kultūras pedagogu biedrībā sadarbojas kultūras un mākslas pedagoģijas pārstāvji – studenti, skolotāji, pasniedzēji, zinātnieki un entuziasti. Apvienojot savas zināšanas un idejas, mēs vēlamies pilnveidot kultūras vērtību izpratni un paaugstināt to nozīmi mācību procesā izglītības iestādēs.
Kultūras pedagogu biedrības mērķi:
• Sekmēt kultūras vērtību izpratni sabiedrībā un kultūrkompetences aktualitāti izglītībā;
• Sniegt informatīvu un metodisku atbalstu, veicinot kultūras izglītības speciālistu savstarpējo komunikāciju un pieredzes apmaiņu.
Kultūras pedagogu biedrības uzdevumi:
• Piedalīties konceptuālu jautājumu risināšanā par kultūras, kultūras vēstures un kulturoloģijas apguvi izglītības iestādēs;
• Iesaistīties projektos un programmās, kas skar izglītības dokumentu, metodisko materiālu un mācību līdzekļu izstrādi un pilnveidi.