Mācību standarts, programmas veidošana

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Grupas vadītājs:
Andrejs Mūrnieks 

e-pasts: andrejs.murnieks@gmail.com

PRIEKŠLIKUMI JAUNĀ MĀCĪBU SATURA APRAKSTAM (11.01.2018.)

2018. gada 11. janvārī priekšlikumu sastādīšanā piedalījās Andrejs Mūrnieks, Austra Avotiņa, Lija Indāne, Una Daukšte, Ļevs Rusilo, Baiba Aļļe, Valērija Frolovičeva.
Kultūras pedagogu biedrības dalībnieki iepazīnās ar IZM VISC publicēto jaunā mācību satura un pieejas aprakstu, izvērtēja jauno mācību saturu kultūras izpratnes jomā un izveidoja komentāru ar ieteikumiem tā uzlabošanai. Kopīgi izveidotais KPB komentārs tika nosūtīts VISC 2018. gada 31.janvārī.

KPB PRIEKŠLIKUMI MĀCĪBU SATURA UZLABOŠANAI KULTŪRAS STUDIJU JOMĀ VIDUSSKOLĀ


JAUNĀ MĀCĪBU SATURA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA (15.12.2017.)

“Pirmsskolas, skolas, augstskolas, pedagogu profesionālās asociācijas vai biedrības, pilsētu vai novadu pedagogu metodiskās apvienības, uzņēmēju asociācijas vai biedrības u.c. ir aicinātas, apkopojot savu biedru, kopienas viedokli,  iesniegt oficiālus priekšlikumus Valsts izglītības satura centrā elektroniski, sūtot e-pastu ar atsauci “Priekšlikumi mācību satura aprakstam” uz adresi visc@visc.gov.lv līdz 2018. gada 1. februārim.”

MĀCĪBU SATURS KULTŪRAS IZPRATNES JOMĀ VIDUSSKOLĀ


STANDARTA  STRUKTŪRAS UZMETUMS (21.04.2017.)

1. Piederība kultūrai, identitāte (atslēgas vārds – piederība; No kurienes  es nāku? Manas „saknes”. Kāda ir manas valsts, tauta, manas ģimenes, dzimtas, manas pilsētas, ciema, skolas kultūra, vērtības, tradīcijas, īpatnības? Latvija, Eiropa, Rietumi..)

2. Kultūra kā sistēma (Atslēgas vārds – struktūra; Kas ir kultūra? Kāda ir tās uzbūve? Kā notiek procesi kultūrā? Kā cilvēki iekļaujas kultūrā? Tradicionālā, elitārā, masu kultūra. Kā un kāpēc radusies kultūra? Kas ir tās attīstības katalizatori? Kas kultūrā mainās vairāk, kas mazāk? Kas ir mazmainīgs? Kas vieno cilvēci? Kopīgas vērtības, principi, vajadzības, dzīvesveids..)

3. Kultūru mijiedarbība (atslēgas vārds: dialogs; Mijietekmes – vēsturē un mūsdienās, starp cilvēkiem, starp tautām, starp vērtību sistēmām, starp civilizācijām un reliģijām (Austrumi un Rietumi, Ziemeļi un Dienvidi), starpa mākslas darbu, tā radītāju un baudītāju (lietotāju), starp cilvēkdarbības jomām. Dialoga principi..)

4. Es – kultūrā (atslēgas vārds: kultūras pašpieredze;  vērtēšana, izvēle, iesaiste, radīšana.  Kultūras patēriņš.  Ko es varu kultūrā? Kā un ko var mainīt? Kā radīt kaut ko jaunu un kā saglabāt seno? Kā iepazīstināt ar savu kultūru un kā iepazīties ar citām? Kā vērtēt, kādi ir vērtēšanas kritēriji (estētiskie, ētiskie, praktiskie?) Kā izvēlēties? Kā praktiski rīkoties? ..)

2 Comments

Valērija Frolovičeva

Cienījamie KPB biedri!
Šajā sadaļā Jūs varat pievienot komentārus, sniegt ierosinājumus un uzdot jautājumus sakarā ar KPB darbības grupas “Mācību standarts, programmas veidošana” darbību!

Reply
Ilga Rozamasceva

Esmu pārliecināta, ka katrā skolā ir daudz labu iestrāžu kompetenču pieejas sakarā. No resursu taupīšanas viedokļa būtu prātīgāk, ja darba grupas (līdzīgi kā akreditācijas komisijas, tikai ar mērķi palīdzēt, nevis kontrolēt un sodīt) ietu iekšā skolā uz nedēļu vai divām, izpētītu, kas strādā, kas ne tik labi, ieteiktu sadarbības iespējas, uzlabojumus, kursus, labās lielās idejas, izmantojot skolā esošos resursus (gan cilvēk, gan materiālos).

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *