2018

SKOLOTĀJU TIKŠANĀS AR MUZEJPEDAGOGIEM (Rīga, 2018. gada 24. marts)

Tikšanās ar LNVM Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāju Astrīdu Birbicku par tēmu”Latvijas Nacionālā vēstures muzeja piedāvājums izglītības jomā”. Skolotāji tika iepazīstināti gan ar muzeja piedāvājumu kopumā, gan arī gūs informāciju par 64 muzeju kopizstādi – veltījumu valsts simtgadei “Latvijas gadsimts”, par projektiem, virtuālajām un ceļojošajām izstādēm, sociālo tīklu (Facebook, Instagram) iespējām, kuras var izmantot mācību procesā u.c. http://www.latvijasgadsimts.lv/

Tikšanās ar muzeja “Ebreji Latvijā” direktoru Iļju Ļenski un direktora vietnieci Marinu Gehtu. Skolotāji tika iepazīstināti ar muzeja izglītības programmām dažāda vecuma skolēniem muzeja telpās, piemiņas vietās, kā arī ar izbraukuma nodarbībām skolās par ebreju tradīcijām un ebreju vēstures dažādiem aspektiem Latvijā un plašākā kontekstā. Skolotāji tika iepazīstināti arī ar iespēju 2018./2019. mācību gadā pieņemt muzeja ceļojošās izstādes skolās kopā ar pavadošām nodarbībām. Muzeja pārstāvji labprāt uzklausīs skolotāju ieteikumus par jauno izglītības programmu izstrādi: info@ebrejumuzejs.lv.

Tikšanās/diskusija ar Laikmetīgās mākslas centra KIM? izglītības programmas koordinātori Lindu Vigdorčiku. Laikmetīgās mākslas centrs KIM? vēlas sekmēt lielāku skolotāju līdzdalību īstenotajā KIM? izglītības programmā, līdz ar to vēlas lūgt Latvijas skolu vizuālās mākslas skolotāju atbalstu skolotāju darba lapas izveidē un uzklausīs ieteikumus par skolai, skolotājiem un skolēniem aktuālo mākslas apgūšanas procesā: linda.vigdorcika@kim.lv Kā arī, klausītājiem tika sniegts ieskats KIM? izglītības programmas aktualitātēs sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas skolēniem.