Dr. Andrejs Mūrnieks aicina apmeklēt lekciju ciklu 
NĀKOTNE - PĀGĀTNĒ?!
Trešdienās, plkst. 18:30 - 20:30 
Mazā ģilde
Rīgā, Amatu ielā 3/5

06.02.2019. VAI RELIĢIJA KAVĒ CILVĒCES ATTĪSTĪBU?
20.02.2019. KĀ VEIDOJAS CILVĒKS UN KULTŪRA?

06.03.2019. VAI CIVILIZĀCIJA IR PRETSTATS KULTŪRAI?
20.03.2019. VAI PASAULE IR ILUZORA?
10.04.2019. VAI PASAULE IR DIEVIŠĶA? 

Lekciju apmeklējums
BEZMAKSAS

Par Kultūras pedagogu biedrību

Kultūras pedagogu biedrībā sadarbojas kultūras un mākslas pedagoģijas pārstāvji – studenti, skolotāji, pasniedzēji, zinātnieki un entuziasti. Apvienojot savas zināšanas un idejas, mēs vēlamies pilnveidot kultūras vērtību izpratni un paaugstināt to nozīmi mācību procesā izglītības iestādēs.