Par Kultūras pedagogu biedrību

Kultūras pedagogu biedrībā sadarbojas kultūras un mākslas pedagoģijas
pārstāvji – studenti, skolotāji, pasniedzēji, zinātnieki un entuziasti.
Apvienojot savas zināšanas un idejas, mēs vēlamies pilnveidot kultūras
vērtību izpratni un paaugstināt to nozīmi mācību procesā izglītības
iestādēs.