TEĀTRIS, FOTO, KINO, TEKSTI

“Zvēri ir nemierīgi: indivīds un vara” (Padomju režīma politika un attieksme pret indivīdu, un mākslinieku loma tajā.)

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda
ⓘ subtitri krievu valodā


Latvijas teātru izrāžu ieraksti (izrādes iekļautas Latvijas kultūras kanonā)

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


Latvijas filmu katalogs

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ metodiskais materiāls skolotājiem ir pieejams piesakoties Filmas skolās (bezmaksas)
ⓘ latviešu, angļu valoda


Enciklopēdija (jomu speciālistu veidots saturs)

Populārzinātniskais informācijas resurss latviešu valodā. Uzticams informācijas resurss dažādām ar kultūru saistītām tēmām – Latvijas muzeji, arhitektūra Latvijā, indivīds un sabiedrība u.c.

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu, angļu valoda


Arhīva dokumenti par Latviju, tās cilvēkiem un dažādām politiskās, sabiedriskās un kultūras dzīves norisēm no 19. gadsimta vidus līdz mūsdienām. Šobrīd katalogā pieejama informācija par 9052 filmām, 52267 fotogrāfijām, 507 skaņas ierakstiem.

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


Raidījums “Atslēgas”

Dokumentāls raidījums par Latvijas valsts vēstures nozīmīgākajiem notikumiem un personībām no 1918. gada līdz mūsdienām. Katra sērija ir 15 minūtes gara un apskata vienu notikumu.

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu, angļu, krievu valoda


Raidījuma “TE!” ieraksti (Latvijas apceļošana visās gada sezonās, atklājot unikālas vietas, notikumus un cilvēkus)

Raidījuma “Literatūre” ieraksti (dokumentālais literāro ceļojumu raidījums ar un par latviešu rakstniekiem)

ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


ⓘ brīva pieeja (bez reģistrācijas)
ⓘ bezmaksas
ⓘ latviešu valoda


Lietderīgo e-resursu krātuves veidotāji: Ļevs Rusilo, Valērija Frolovičeva un Sergejs Ivanovs