e-resursi: Arts and humanities (KHAN Academy)

Arts and humanities (KHAN Academy)

Katrā no sadaļām ir izdalītas atsevišķas apakšnodaļas pēc tematiem. Katrā tematā ir ietverts plašs teorētiskais teksta materiāls, mācību video, temata beigās ir iespēja pārbaudīt sevi pašpārbaudes testā.
*KHAN Academy piedāvā mācību materiālus arī citām jomām – matemātika, dabaszinības, datorika u.c.

ⓘ reģistrācija caur Google kontu, e-pastu vai Facebook kontu
ⓘ bezmaksas
ⓘ saturs angļu valodā
ⓘ navigācija angļu un krievu valodā

KPB lietderīgo e-resursu krātuve