dr.sc.admin. Andrejs Mūrnieks “Kultūrai – nē!?”

“Sarunu festivālā “Lampa” notika diskusija par kultūras nozīmi mūsdienu sabiedrībā. Studenti, kuri to organizēja, lūdza mani būt par tādu kā sātana advokātu, “kas ļaunu vienmēr grib, bet labu nes”. Tas nozīmē: minēt iemeslus, kāpēc kultūras apguve un mācīšanās skolās (kultūras vēstures, kulturoloģijas mācību priekšmetu vai kādās citās formās) būtu nevēlama. Kāpēc kultūra un tās apguve būtu nevēlama, varbūt pat BĪSTAMA?”