Rīgas Kino muzejs

LKA Rīgas Kino muzejs

Lai atvieglotu visu paaudžu kino interesentu orientēšanos mūsdienu mākslas un kultūras telpā, LKA Rīgas Kino muzejs ar savu darbību veido un veicina izpratni par Latvijas un pasaules audiovizuālo mākslu pasaules vizuālās kultūras kontekstā. 

Muzejs dažādu vecumu auditorijām piedāvā atšķirīgas izglītojošas aktivitātes. Aizraujošs gida stāstījums muzeja ekspozīcijās ikvienu interesentu aizvedīs Latvijas un pasaules kino vēstures līkločos, pa ceļam ļaujot ielūkoties arī kino tapšanas procesā. Muzejs piedāvā arī izglītojošas nodarbības par kino dažādu vecumu bērniem – tajās tiek dota iespēja iepazīt kino pasauli, paralēli nostiprinot un papildinot skolā gūtās zināšanas vēstures, vizuālās mākslas, mūzikas un literatūras mācību priekšmetos, diskutējot, vērojot, atklājot, radoši darbojoties, eksperimentējot. Domājot par pieaugušo auditoriju, tiek rīkoti dažādi lektoriju cikli par audiovizuālās kultūras jautājumiem.

Muzejs ir uzsācis jaunu projektu – Kino teorijas vakarskolu. Šī projekta mērķis ir iepazīstināt interesentus ar kino teorētiskiem konceptiem. Kino muzejs regulāri piedalās arī dažādos kultūras pasākumos, piedāvājot plašam apmeklētāju lokam tādus kultūras produktus kā īpašas filmu programmas, tematiskas darbnīcas un citas ar kino saistītas aktivitātes.